ให้พรแด่..แม่ผู้ให้กำเนิด..!!

หลวงพ่อพบโชคเดินทางไปบ้านตามสัญญาว่า"จะไปแจกทานที่บ้านเกิด"นานหลายปีแล้ว..ถึงเวลาแล้วไปตามสัญญาใจ แม่ทำบุญมา..ให้พรแม่ด้วยเสียงสั่นเครือ..ก่อนขอพรจากแม่กลับมาเชียงรายวันนี้..กำลังใจจากแม่ผู้ให้กำเนิด