ใส่บาตร…!!

ด้วยความห่วงใยในจิตใจของทุกท่าน ให้ทุกคนจิตใจเข้มแข็ง หลวงพ่อพบโชคจะส่งแรงให้เคียงข้างตลอดไป…!!