แจกสัปรดฟรีที่นี่ครับ…!!

ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมในการช่วยเหลือชาวสวน แม้จะทำแบบนี้ซ้ำๆทุกปีแต่หลวงพ่อพบโชคก็ช่วยชาวสวนทุกครั้งโดยที่ไม่ซ้ำเติมให้เสียกำลังใจ…ไม่นานราคาก็ดีแล้ว…ท่านปลอบใจชาวสวนตลอดเวลา…แจก…แจก…หลวงพ่อช่วยเอง