แจกทานที่เมืองกาญจน์

ขอสร้างบุญใหญ่ ณ แผ่นดินบ้านเกิด ตลาดสำรอง อ. ท่าม่วง กาญจนบุรี งานนี้ผู้ว่าราชการร่วมแจกกับหลวงพ่อ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วทั้งเมือง