เมื่อชาวสวนเดือดร้อน..

คนที่ช่วยคนแรกและคนสุดท้ายคือ"หลวงพ่อพบโชค" เส้นทางพระโพธิสัตว์"พรุ่งนี้สามแยกประปาเชียงรายนะครับ..สาธุ