เมตตาธรรมค้ำจุนโลก..!!

ความเมตตาในหลวงพ่อพบโชคที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ทุกสถานที่ ท่านจะให้ทุกคน พบโชค พบสุข พบลาภ ตามชื่อของท่าน"พระพบโชค"