เปลี่ยนไปเยอะ...!!

นานแล้วที่หลวงพ่อพบโชคไม่ได้ขึ้นดอย วันนี้ไปทั้งวัน ท่านกล่าวตลอดทาง"เปลี่ยนไปเยอะ"บ้านปาคาแระ..พัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ