เงินที่ท่านจ่ายค่าตั๋วลิฟท์..!!

หลายท่านที่เคยได้ขึ้นไปชมบารมีเจ้าแม่กวนอิมชั้นที่25 ต้องซื้อตั๋วลิฟท์คนละ 20 บาท เงินของท่านมาให้กับเด็กเป็นค่าขนมไปโรงเรียน 10-20-40_บุญ บุญ บุญ