อดีต-ปัจจุบัน !!

จากสำนักสงฆ์ห้วยปลากั้ง พัฒนาเป็นวัดห้วยปลากั้ง ที่สวยงามอย่างที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบัน