หิมะ..บนดอยโพธิสัตว์

วัดห้วยปลากั้ง เมืองเชียงราย