#หากว่ารูปนี้ไปขึ้นหน้าเฟซใคร

ก็ขอพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนา ดั่งแก้วสารพัดนึกทุกประการนั้นเทอญ