หลวงพ่อพบโชค ติสฺสวํโส

"เคยมองจมูกตนเองบ้างมั้ย

อยู่ใกล้ตัวที่สุดแต่มองไม่เห็นคุณค่า

ถ้าขาดไปก็ตายแน่..ฉันใด

คุณมองแต่คนอื่นสำคัญกว่าลูกหลาน

สักวันก็เจ๊งเหมือนกัน"