สุขภาพของหลวงพ่อพบโชค..!!

คณะแพทย์โรงพยาบาลเชียงราย ดูแลสุขภาพให้หลวงพ่อพบโชค สุขภาพทั้งกายและใจเกินร้อย ผลที่ออก เลขนี้ครับ