สับปะรดภูแล กรอบๆหวานๆ นำไปรับประทาน ณ จุดแจกห้าแยกพ่อๆขุน