สอนภาษาจีน…ฟรี

ครูอาสาสมัครที่มีจิตใจแน่วแน่ต่อเด็กกำพร้าในอุปการะของหลวงพ่อพบโชต สอนภาษาจีนให้ลูกๆของหลวงพ่อ ฟรี เด็กๆตื่นเต้นมาก…อยากพูดจีนกลางกันนานแล้ว…ชื่อคุณครู…