สอนธรรมแต่เช้า..!!

หญิงวัยกลางคนเดินสีหน้าวุ่นวายมาก ก้มลงกราบหลวงพ่อ ท่านกล่าวสามบรรทัดนี้ ร้องไห้แบบปล่อยโฮ..กรรมลิขิตชีวิตมนุษย์ทุกคน..ท่านกล่าวว่า"ผลของชีวิตที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุในอดีตชาติที่ได้ทำไว้"