สร้างพระธาตุเจดีย์อีกแล้ว..!!

หลวงพ่อพบโชคท่านทุ่มเทเพื่อพุทธศาสนาอย่างสุดใจ วันนี้พาเศรษฐีผู้ใจบุญสร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน บุญ บุญ บุญ รับทุกท่านที่เห็นภาพนี้นะครับ..