วันนี้วันพระ!!

จิตที่คิดให้ สบายกว่า

จิตที่คิดเอา ยิ่งให้...ยิ่งได้