วัดห้วยปลากั้ง จ. เชียงราย ยามเย็นสวยมาก. ต้องมาสัมผัสด้วยตนเอง