ร่วมกันสร้างบ้านให้กับบ้านไฟไหม้..!!

ท่าน ว.วชิรเมธี..ระดมทุนร่วมกับหลวงพ่อพบโชคสร้างบ้านฮอมบุญ"พบโชควชิรเมธี"ผู้รับปลื้มสุดๆ..