รอชมบารมี..!!

ไม่เคยเห็นตัวจริงของหลวงพ่อพบโชค ท่านจะไปกิจนิมนต์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัด กับอยู่วัดเพื่อให้พรกับญาติโยม มักพูดกันบ่อยๆว่า รอชมบารมีใคร่หันตัวจริง" ท่านว่าฉันไม่มีอะไรเลยแค่เริ่มฝึกปฎิบัติเท่านั้นเอง..ว่างเปล่ามาก