มีแต่ให้…ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ…ส่งมา…อ่านดู

เริ่มเปิดแล้วการเรียน กศน. สามเณรตำบลแม่ข้าวต้ม ขออนุโมทนาบุญมายังพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งที่เมตตามอบ โต๊ะและเก้าอี้ ให้สามเณรได้เรียนหนังสือ ขออนุโทนาสาธุครับ