มาวัดห้วยปลากั้ง อิ่มเต็มที่

พิสูจน์มาแล้วว่าภัตตาคารพบโชค สามารถจัดเลี้ยงนักท่องเที่ยงช่วงสงกรานต์ได้อย่างทั่งถึง อิ่มกันทุกคน รับประทานได้เต็มที่

มาเท่าไหร่เลี้ยงได้หมด เป็นมหาทานบารมีที่หลวงพ่อพบโชคท่านประสงค์จะให้ทุกคนได้อิ่ม