ฟังเทศ ฟังธรรม รับศีล รับพร

กิจกรรมวันสงกรานต์ วันพญาวัน ณ วัดห้วยปลากั้ง ชาวบ้านเข้ามาทำบุญอย่างล้นหลาม