พระอุโบสถพบโชค !!

หลวงพ่อพบโชคนำคณะนักแสวงบุญเข้าชมความสวยงามของพระอุโบสถพบโชค งานปั้นภายในใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว อีกหนึ่งสมบัติของชาติที่หลวงพ่อท่านตั้งใจสร้างไว้ให้เราทุกคน