น้อมถวายความอาลัยพระเทพสิทธินายก (ชื่น ปัญญาธโร ) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ สิริอายุ ๗๙ ปี ๕๘ พรรษา(งดสาธุ)