นี่ไง....ยิ่งให้ยิ่งได้ !!

สับปะรดนับ1000ตัน หลวงพ่อได้แจกจ่ายไป ให้ด้วยความยินดี แต่สิ่งที่ได้กลับมาวันนี้มันปลื้มใจ ทุเรียนและผลไม้ต่างๆ ญาติโยมนำมาถวายเป็นลำรถ โดยไม่ได้นัดหมาย เด็กหลายร้อยคน ได้กินครบทุกคน เด็กๆดีใจมากเพราะเพิ่มได้กินทุเรียนเป็นครั้งแรกในปีนี้