นานหลายปีไม่ได้ไปที่แห่งนี้..!!

หลวงพ่อพบโชคผ่านดินแดนเก่าที่เคยโปรดสัตว์น้ำ ท่านบ่นตลอดเปลี่ยนไปมาก ให้อาหารได้นิดเดียว สักวันท่านจะจัดให้..เมตตาไม่มีที่สิ่นสุดไม่มีประมาณ..ตามรอยเส้นทางพระโพธิสัตว์แห่งการช่วยเหลือ..