นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดในเรือนจำ !!

หลวงพ่อพบโชค จัดนมผงให้เด็กแรกเกิดหลาบสิบชีวิตในเรือนจำ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง จนกว่าเด็กจะโต 

"คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้"