ธรรมะวันพระนี้..!!

คนเรารักกันด้วยน้ำใจ..รักกันด้วยความเมตตา

จะรักกันได้ทนนานมากแต่ถ้ารักกันแล้วต้องมีของแลกเปลี่ยนหวังผลแลกเปลี่ยนคนนั้นไม่รักกันจริงมีระยะเวลาจบ..ธรรมะวันพระนี้