ถวายต้นไม้..!!

หลวงพ่อพบโชคท่านเริ่มตกแต่งวัดด้วยต้นไม้ และร่มเงา ทุกวันมีแต่คนเอาสิ่งนี้มาถวายตลอดทั้งวัน รุกขเทวดา..