ต้นทุนเราเป็น 0

ต้นทุนเราเป็น 0 แต่เป้าหมายที่มาถึงแล้วนั้น ประเมินค่าไม่ได้ แค่เราเอาจริงกับสิ่งที่ทำอยู่ อย่าสอนตัวเองว่าทำไม่ได้ ทั้งๆที่รู้ว่าทำได้แต่ไม่ลงมือทำ