ตานขันข้าว !!

เช้าตรู่ของวันนี้ ณ วัดห้วยปลากั้ง เริ่มต้นด้วยกิจกรรม ตานขันข้าวอุทิศบุญให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หลวงพ่อพบโชค ออกมารับตานขันข้าวของญาติโยมด้วยตัวเอง