ตักบาตรเป็งปุ๊ด !!

ค่ำคืนนี้ หลวงพ่อพบโชค นำคณะสงฆ์วัดห้วยปลากั้ง เดินบิณฑบาตรเนื่องใน "วันเป็งปุ๊ด (เพ็ญพุธ)หรือประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน เป็นประเพณีของทางภาคเหนือ ในทุกปีที่มีวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธโดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน 

#เอาบุญช่วย13ชีวิตให้ปลอดภัย