ชาวเชียงราย มารับสับปะรดได้ฟรี ที่เดิมห้าแยกพ่อขุน ตรงข้ามกำแพงเมือง