จิตเวช..!!

แม้จิตของเขาจะควบคุมไม่ได้ แต่จิตที่ไฝ่ดีเขามีมาก มาทำบุญกับหลวงพ่อพบโชคทุกวัน ท่านตั้งใจให้พรมากๆ และกล่าวว่า"จิตของผู้ให้แก่พุทธศานา"ที่ปลูกฝังในจิตแล้วเขาไม่ลืม อย่างนี้ได้บุญมาก..