จากใจ..!!

เมตตาหาที่สุดมิได้จากหลวงพ่อพบโชคได้ให้กระผมเอาผ้าห่ม1000 ชุดและลุกชิ้น50 โลไปเเจกให้พี่น้องลาหุ่บ้านจะทอขึ้นไปถึงบ้านลอบือคับสาธุๆ