ค่ำมืดแล้ว...หลวงพ่อยังไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เลย