ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของความดี

ใครอยากรู้บ้างว่าวันนี้ หลวงพ่อและโยมแม่ของท่านกำลังสร้างมหาทานบารมีที่ไหน