ขอเชิญทุกท่าน ชมบารมีเจ้าแม่กวนอิม วัดห้วยปลากั้ง ตามอัธยาศัย ครับ ทุกอย่างต้องสำเร็จครับ