กิจกรรมสาธารณกุศลของหลวงพ่อวันนี้ !!

1.แจกที่ใส่ถังน้ำ ที่ตลาด

2.รับซื้อสับปะรดจากชาวสวนมาแจกที่วัด 

3.รับซื้อสับปะรดจากชาวสวนแจกที่ห้าแยกพ่อขุน(ช่วงเช้า)

4.อำเภอเมืองมารับข้าวสาร 100 ถุง เพื่อไปแจกผู้ยากไร้
5.รับซื้อสับปะรดจากชาวสวนแจกที่ห้าแยกพ่อขุน(รอบบ่าย)รอบนี้คนเริ่มรู้ว่ามีแจกมารับกันเยอะ