กัณฑ์ทศพร...!!

การทำบุญถ้าจะให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานตั้งเป้าชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ความปรารถนาจะสำเร็จดังตั้งใจ ผู้นั้นต้องมี ศีลสมบูรณ์ ทำดีรักษาดี เพิ่มพูนความดี จะไม่มีตกต่ำ