กราบขอพร..

เจ้าแม่กวนอ้มปางพบโชคที่วัดห้วยปลากั้ง เมือง เชียงราย